İcra ve İflas Hukuku


2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki alacakların takibi ve borçların yapılandırılması, iflasın ertelenmesi, icra ceza davaları, uzlaşma görüşmeleri ve haciz prosedürlerinin takibi, çağrı merkezi ile idari ve yasal takip süreçlerinin kontrolü


Avukatımıza Ait Makaleler

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004